Πάντων προστατεύεις αγαθή των καταφευγόντων εν πίστει τη κραταιά σου χειρί…

 

 

 

 

 

 

 

 

 Η Παναγία στη Μεγάλη Δέηση

  

 

Πυρκαϊές 2007

   

    Δεν πρόκειται να κάνουμε ιδιαίτερες αναλύσεις. Ίσα - ίσα μάλιστα. Επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά  για τις αιτίες από όπου προήλθαν οι πυρκαγιές, οι πολλοί κουράστηκαν υπερβολικά με όλα αυτά και ίσως δεν βρήκαν την ευκαιρεία να αναρωτηθούν:

Γιατί δεν έβρεξε;

      Δύο πράγματα πρέπει να παρατηρήσουμε στις μεγάλες φετεινές πυρκαγιές.  Τους ανθρωπογενείς παράγοντες που επέδρασαν, και την απουσία, της  ανατρεπτικής των κακών, χάριτος του Θεού.

     Όσον αφορά τους παράγοντες από τον άνθρωπο, καλό είναι να θυμόμαστε ότι δεν ενήργησαν μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά σ' όλο τον Πλανήτη:

 

Σουμάτρα, Ινδονησία 23-9-2007:

 

Βολιβία 25-9-2007:

 

Kαλιφόρνια Αμερικής 22-10-2007:

 

Kαλιφόρνια, η κατάσταση στις 25-10-2007:

       Δεν ήταν ενός είδους οι κατονομαζόμενες αιτίες των πυρκαγιών. Υπήρξαν πάμπολλες ανεξάρτητες μεταξύ των αιτίες ατυχημάτων, ή και εμπρησμών, που προκάλεσαν την ανάφλεξη μεμονωμένων εστιών.

       Αλλά υπήρξαν και γενικότερες αιτίες που επηρέασαν και επηρεάζουν το ευρύτερο περιβάλλον, και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τις πυρκαγιές σε μια ολόκληρη χώρα, ήπειρο, ή και τον ίδιο τον πλανήτη σαν σύνολο. Μια τέτοια αιτία γενικότερης επίπτωσης είναι η αύξηση των καυσαερίων που τελευταία πολύ ακούγεται από τους περιβαλλοντολόγους, και η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας για στρατιωτικούς λόγους, που δεν ακούγεται σχεδόν καθόλου.

      Δεν θα ασχοληθούμε εδώ με τις προηγούμενες αιτίες, αλλά θα επισημάνουμε ότι αυτές είναι στην πραγματικότητα δευτερότερες αιτίες της πρώτης και κύριας που είναι η ψυχασθενής κατάσταση των σύγχρονων ανθρώπων, και ιδιαίτερα των ηγετών. Εξ αιτίας της προτιμάται αντί του ανθρώπου κάποιο νομιζόμενο "κέρδος", και υποδουλώνεται ο ίδιος ο άνθρωπος σε κάποιο μερικό συμφέρον, όπως στο λογιστικό συμφέρον των εταιριών.

     Οι μονοδιάστατα σκεπτόμενοι οικονομολόγοι παραθεωρώντας τον άνθρωπο, και θεωρώντας τον μια ποσότητα της επιστήμης τους, μεταφράζουν τα πάντα σε χρήμα. Το περιβάλλον δεν εξαιρείται... Όσοι μάλιστα  απ’ αυτούς απέβαλλαν κάθε πνευματικό έλεγχο από πάνω τους για να αισθάνονται "ελεύθεροι" από ελέγχους εκκλησιαστικούς ή συνειδησιακούς, αποτελούν την πρώτη τάξη από τους "διαβασμένους"[1]  που με τη νοοτροπία τους αυτή φέρνουν κακό στη Γη.

       Στα ερευνητικά εργαστήρια του στρατού των υπερδυνάμεων βρίσκονται άλλοι "διαβασμένοι¨. Αυτοί εκτός από τη διασπορά επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον, όπως ραδιενεργών καταλοίπων στα βάθη των ωκεανών, σε στοές ορυχείων κλπ αναπτύσσουν τα όπλα που θα σκοτώσουν το 1/3 της ανθρωπότητος κατά τον επερχόμενο 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο και συμμετέχουν ήδη στην καταστροφή του 1/3 της φύσεως παγκοσμίως (βλ. Αποκάλυψη). Χρησιμοποιούν τεχνολογίες υπερόπλων που υπερθερμαίνουν τον πλανήτη ασυγκρίτως περισσότερο από τα καυσαέρια, αλλά δεν θα μιλήσουμε τώρα γι' αυτό.

       Δυστυχώς οι γενικότερες συνθήκες, ιδιαίτερα εκτός Ελλάδος, είναι τέτοιες που όλων των ειδικοτήτων επιστημονικοί ερευνητές προσφέρουν εργασία με καταστροφικές επιπτώσεις για τον άνθρωπο και το περιβάλλον του. Φθάσαμε να επεμβαίνουμε στην ίδια την ανθρώπινη φύση έμμεσα αρχικά με μεταλλαγμένα και άλλα ακατάλληλα τρόφιμα, φάρμακα κ.λ.π., και άμεσα τώρα μέσω της Γενετικής, προσπαθώντας χάριν κάποιας φανταστικής ωφελείας, να αντικαταστήσουμε τον άνθρωπο με κλωνοποιημένα τέρατα, στην ψυχή και στο σώμα.  Αυτό είναι μια αρρώστια της εποχής μας. Ξεκινήσαμε από την παραθεώρηση του Θεού και της πρώτης θέσης που έπρεπε να έχουν οι εντολές του στην ανθρωπότητα (αφού Αυτός είναι ο κατασκευαστής της), και προχωρήσαμε στην αντικατάστασή του από τον άνθρωπο. Τώρα παραθεωρούμε και τον άνθρωπο  μιλώντας μόνο για υλικά συμφέροντα, ασχέτως αν θίγεται ο ίδιος ο άνθρωπος...

    Μιλάμε δηλ. για πολέμους που φέρνουν κέρδος, για χρηματιστήρια που πάνε καλά όταν η ανισότητα στον πλανήτη αυξάνει, για τιμές που παραμένουν σταθερές στην Ευρώπη όταν θάβουμε τα φρούτα ή μειώνουμε την παραγωγή αγαθών αφήνοντας ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη να πεθαίνει της πείνας κλπ, που είναι καθαρό προχώρημα σε σατανικό τρόπο σκέψης με κύριο χαρακτηριστικό την αυτοκαταστροφή και την ασυγκράτητη υπερηφάνεια. Την υπερηφάνεια που καλλιεργείται επί πλέον από τις σύγχρονες Νεοεποχίτικες θεωρίες για πίστη στον εαυτό μας, ότι ο εαυτός μας είναι …θεός, άρα δεν χρειάζεται μετάνοια ούτε η Χριστιανική πορεία δια της ταπεινώσεως προς τη θέωση, και άλλα...  Αυτό το τελευταίο σκαλοπάτι προς την άβυσσο, έντονα αποκαλυπτόμενο τώρα με τη Νέα Τάξη, το είχε προβλέψει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

        Η αρρώστια από μέσα μας βγαίνει προς τα έξω με τις αποφάσεις και τις πράξεις μας πάνω στα προβλήματα της ζωής, και δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από ρεκλάμες "εγώ δεν πιστεύω τίποτα" ή εγώ δεν ασχολούμαι με πνευματικά θέματα. Στην πράξη όλοι ασχολούνται, γιατί ότι βγαίνει από μέσα μας κουβαλάει μαζί του το πιστεύω μας, είναι δείκτης της πνευματικότητάς μας.  Από μέσα μας (την καρδιά) βγαίνουν οι κακοί διαλογισμοί, που μετά γίνονται πράξη: «...εκ γαρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείαι, πορνείαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι...» (Ματθ. Ιε-19).

      Αφού λοιπόν οι πράξεις μας, είναι πράξεις αρρωστημένων ψυχών, με έκδηλο το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της υπερηφανείας σ' αυτές και στη συμπεριφορά μας, πως θα έπρεπε ο Θεός να μας επαναφέρει, αν υποτεθεί ότι είμαστε δεκτικοί επαναφοράς;

      Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οποιαδήποτε απάντησή μας περιγράφει τον τρόπο που δρα ο Θεός. Διότι «ου γαρ εισιν αι βουλαί μου ώσπερ αι βουλαί υμών, ουδ ώσπερ αι οδοί υμών αι οδοί μου, λέγει Κυριος». (Ησαίας Νε-8). Ο Κύριος δεν σκέπτεται και αποφασίζει όπως εμείς, ούτε δρα με τον τρόπο που δρούμε εμείς. Είναι πιο φιλάνθρωπος από εμάς, αλλά και ασύγκριτα πιο σοφός.

    Μπορούμε όμως να υποπτευθούμε από όσα συμβαίνουν σε μας όταν υπερηφανευόμαστε, ότι καθ' όμοιο τρόπο και για τα κοινά, τότε υπάρχει περίπτωση να ταπεινωθούμε μόνο, όταν καταλάβουμε από την εξέλιξη των γεγονότων ότι τα πράγματα δεν πήγαν καλά διότι φταίξαμε εμείς οι ίδιοι. Να λοιπόν που βρίσκουμε, σε σχέση με τις φωτιές, στο αρχικό ερώτημα «γιατί δεν έβρεξε», ότι κύρια αιτία που εμπόδισε την επέμβαση του Θεού ήταν και είναι η υπερηφάνειά μας.

    Ελπίζουμε στη βοήθεια των ανθρώπων ή των μηχανών, αλλά λίγα χιλιοστά βροχής θα ήταν ικανά να σβήσουν τη βροχή. Από υπερηφάνεια επίσης ξεπεράσαμε τα όρια και αποδώσαμε λατρεία σε ιερές φλόγες και κάναμε και …επικλήσεις πεθαμένων θεών… Είναι τυχαίο ότι το κέντρο των αποφάσεων γι’ αυτές τις τραγελαφικές εκδηλώσεις κατά τους Ολυμπιακούς, η Αθήνα, πλήγηκε πρώτη, και ακολούθησε η αρχαία Ολυμπία, που καυχόταν για τις ιερές φλόγες της, αλλά ξέχασε τις …ιερές βροχές;

      Και βέβαια πρέπει να τονιστεί ότι οι πυρκαγιές κατά κανένα τρόπο δεν ήταν μια κατ’ ευθείαν τιμωρία από το Θεό. Όποιος θέλει να δει Θεϊκή τιμωρία (στο υλικό πεδίο) ας επισκεφθεί τη θέση που ήταν τα Σόδομα και τα Γόμορρα στη Νεκρά θάλασσα. Η φωτιές όμως εδώ αλλά και σ’ όλο τον πλανήτη προειδοποιούν τον κόσμο για την απώλεια επαφής του με το Θεό, διότι αν και οι παράγοντες που τις προκάλεσαν ήταν ανθρωπογενείς, όπως είπαμε προηγούμενα, δεν υπήρξε η διορθωτική επέμβαση του Θεού. Αν μάλιστα προσέξουμε, ειδικά για τη χώρα μας, ότι δεν ξεκίνησαν τον Ιούλιο που ήταν οι πολύ μεγάλες ζέστες, αλλά “αναβλήθηκαν” για το τέλος Αυγούστου, μετά τη γιορτή της Παναγίας το δεκαπενταύγουστο, τότε υποπτευόμαστε ότι έγινε κάποια πνευματική μεσολάβηση προς χάρη μας. Αλλά βέβαια η πνευματική μας ευαισθητοποίηση κατά τη γιορτή της Παναγίας και τη νηστεία που προηγήθηκε, δεν φαίνεται να υπήρξε  αξιόλογη…

       Παρ’ όλα αυτά η συμφορά αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να δείξουμε τουλάχιστον τη φιλανθρωπία μας, βοηθώντας ιδιαίτερα την Εκκλησία που αγωνίζεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των πυροπαθών. Και ας μην ξεχνάμε, δεν ήσαν αυτοί οι αδελφοί μας οι αμαρτωλότεροι όλων, διότι όπως είπε ο Κύριος «νομίζετε ότι οι Γαλιλαίοι αυτοί περισσότερο αμαρτωλοί από όλους τους Γαλιλαίους υπήρξαν, επειδή έπαθαν αυτά; Όχι σας λέγω, αλλά εάν δεν μετανοείτε, όλοι όμοια θα απωλεσθείτε». (Λουκ. Ιγ 2-3).

    Ο γ. Παίσιος ο Αγιορείτης ήθελε πάντα οι Χριστιανοί να μην σκέπτονται επιπόλαια, αλλά να καταλαβαίνουν ότι μερικές φορές μπορεί ο Θεός να μας προειδοποιήσει με κάποιες δοκιμασίες, όπως είναι οι φωτιές, ίσως γιατί τρέχουν γεγονότα που είναι πολύ άσχημα αλλά εμείς δεν τα προσέχουμε περισπασμένοι ο καθένας στα δικά του προσωπικά προβλήματα. Τέτοια ήταν και η πυρκαγιά στο Άγιον Όρος τον Νοέμβριο του 1990: «Φέτος τον Δεκαπενταύγουστο που έπιασε φωτιά στο Άγιον Όρος, ήταν κάτι φοβερό! Έφθασαν όλοι οι ειδικοί, αλλά κανείς δεν μπορούσε να κάνει τίποτε. Όλοι παρακολουθούσαν τη φωτιά. Τα αεροπλάνα λες και δυνάμωναν και διευκόλυναν την φωτιά. Σ' ένα Μοναστήρι έκαναν ζώνες πυρασφαλείας, για να το προφυλάξουν από την φωτιά και η φωτιά πήδησε πάνω στο Αρχονταρίκι, από εκεί πού δεν περίμεναν. Δεκαπέντε μέρες καιγόταν το Άγιον Όρος. Την δεκάτη πέμπτη έσβησε μόνη της η φωτιά. Και μερικοί έλεγαν: «Γιατί η Παναγία δεν την σβήνει»; Φθάνουμε σε σημείο να βλασφημούμε το όνομα του Θεού. Μετά από έξι ημέρες έπιασε πάλι φωτιά σε άλλο σημείο, αλλά έπιασε βροχή και την έσβησε αμέσως. Δεν καταλαβαίνουν πώς αυτή η φωτιά έσβησε και η άλλη δεν έσβηνε»; (Λόγοι Α΄, Σουρωτή 1998).
     Βλέπετε η μεγάλη πυρκαγιά στο Άγιον Όρος έγινε όταν η Νέα Τάξη έμπαινε στην τελική ευθεία, οδηγώντας τον κόσμο προς την Συντέλεια (βλ. και προφητεία του Αγίου Καλλινίκου από την Τσερνίκα της Ρουμανίας για το 7500 από Αδάμ), κάτι που οπωσδήποτε δεν θα άφηνε τα θέματα της πίστεως ανεπηρέαστα. Ήδη αποδείχθηκε ότι προωθεί παράλληλα με τους γήϊνους κατακτητικούς σκοπούς της, σαν θρησκεία της, τον Οικουμενισμό και την Πανθρησκεία, δηλ. μια σαλατοποιημένη έκδοση ανθρώπινα επινοημένης θρησκείας, χάριν δήθεν της ειρήνης, ασφάλειας κλπ, που βέβαια οι ίδιοι οι Νεοταξίτες καταστρέφουν! Εμείς, οι Αγιορείτες στην περίπτωση αυτή, πιστοί της θρησκείας που ίδρυσε ο Θεάνθρωπος και όχι οι Νεοταξίτες, δεν έπρεπε και δεν πρέπει πολυ-ασχολούμενοι με την καθημερινότητα να αποκοιμηθούμε και να μην επισημάνουμε αυτό, το ήδη εξελισσόμενο πνευματικό κακό.
   
Στην περίπτωση των πυρκαγιών της Πελοποννήσου δεν μπορούμε να πούμε ότι οι προειδοποιήσεις είναι μόνο πνευματικές. Είναι και εθνικές, διότι πολλά κακά ετοιμάζονται εις βάρος της χώρας μας από διάφορους εχθρούς. Στις προφητείες υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από λόγους του γ. Παϊσίου και παλαιότερων πατέρων που επισημαίνουν την κρισιμότητα της κατάστασης ειδικά από την χρησιμοποίηση της Τουρκίας στο Αιγαίο εναντίον μας (με αφορμή τα 6 - 12 μίλια της υφαλοκρηπίδας). Μην ξεχνάμε ότι η ίδια η Νέα Τάξη έχει αποφασίσει την μετά το Κόσσοβο επέμβαση στο Αιγαίο, και την υπό το ΝΑΤΟ διεθνοποίησή του. Είχε μάλιστα ειπωθεί ότι αν η Κύπρος έπαιρνε τους Ρωσικούς πυραύλους (S300), θα ξεκίναγαν πρώτα από το Αιγαίο!

Βλ. και  https://www.imdleo.gr/htm/tromo.htm#Bild

 

    Βέβαια δεν θα τους περάσει, το σύστημά τους "θα φάει μια σφαλιάρα από το Χριστό και θα συγκλονισθούν όλα τα έθνη", όπως τόνιζε ο γέροντας Παίσιος (βλ. Επίτομο σελ. 75 ), ο οποίος επειδή είχε εισδύσει στο βάθος των προφητικών λόγων, ήξερε το μέλλον όπως εμείς πληροφορούμαστε την επικαιρότητα από την εφημερίδα. Οι κίνδυνοι πάντως είναι ποικίλοι, και οι σημερινοί άνθρωποι αισθάνονται εξαιρετικά αδύναμοι να τους αντιμετωπίσουν. Η δύναμη του Θεού όμως είναι ακατανίκητη. Το κύριο στοιχείο που έλλειπε από την αντιμετώπιση των πυρκαγιών της Πελοποννήσου ήταν η μειωμένη ικανότητά μας στο να υποπτευθούμε το μέγεθος του κινδύνου και να απευθυνθούμε στην υπερφυσική δύναμη του Θεού για να τον εξουδετερώσει. Έτσι ενώ είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, δεν φαίνεται να συμπεριφερθήκαμε πνευματικότερα από τους Αμερικανούς στις αντίστοιχες μετέπειτα φωτιές της Καλιφορνίας. Ελπίζαμε, εκτός εξαιρέσεων, στην ενεργοποίηση μόνο των γήινων δυνάμεων και μέσων, τα οποία είναι βέβαια αστείου μεγέθους σε σχέση με την έκταση του κινδύνου.
  
  Τώρα πλέον τα γεγονότα τρέχουν, διότι δεν αναμένονται αλλά ήδη έφθασαν, και δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με συμβατικά ανθρώπινα μέσα. Η προειδοποίηση της Πελοποννήσου δεν είναι μόνο για τους πληγέντες, αυτό να προσεχθεί ιδιαίτερα, αλλά για όλους τους Έλληνες, ή καλύτερα όλους τους Ορθοδόξους όπου και να βρίσκονται. Η καταστροφική μανία της Νέας Τάξης δεν αναχαιτίζεται παρά μόνο με τη βοήθεια του Θεού. Η βοήθεια του Θεού είναι και προειδοποιητική, όπως είπαμε, μέσω των προφητειών. Θυμηθείτε όσοι διαβάσατε τον α΄ τόμο των προφητειών (σελ. 109), ότι ο άγιος ιερομάρτυς Κωστάντιος ο Ρώσος, προείπε για την Πελοπόννησο ότι θα πολεμηθεί εκ των έσω. Μάλιστα σχολιάζοντας την περικοπή είχα σημειώσει ότι αυτό αφορά όλη την Ελλάδα. «Φευ σοι Πελοπόννησος πολεμηθήση, ούχ ως ξένος κίνδυνος, αλλ’ οικείως…»

    Τα όσα συνέβησαν μπορούν να χαρακτηρισθούν σαν προοίμιο μελλοντικών γεγονότων που στη χώρα μας θα είναι λιγότερο κρίσιμα από ότι σ’ άλλες χώρες. Πάντως και η ημερομηνία ακόμη του καύσωνος δηλ. της μέγιστης δραστηριότητας της φωτιάς είχε αναφερθεί (25 Αυγούστου=12 με το παλαιό): «Εις τας 12 Αυγούστου, ανυπόφορος ζέστη γενήσεται». Παρόλο που κατά την ήδη εκτεθείσα γνώμη μου αυτά δεν περικλείονται μόνο στα όρια όσων έγιναν, είναι σημαντικά διότι επιβεβαιώνουν προτυπώνοντας τα επερχόμενα[2]!!
     Αφού οι πνευματικές δυνάμεις είναι ασύγκριτα ισχυρότερες και ταχύτερες των ανθρωπίνων, αρκεί λοιπόν σε μας να είμαστε έτοιμοι πνευματικά. Αλλά το θέμα είναι μήπως εντελώς ξεχάσαμε τι είναι αυτό… Όσοι πιστοί κάτι θυμούνται ας τρέξουν όσο είναι καιρός να τακτοποιηθούν Μυστηριακά, διότι η χάρη έτσι δίνεται, και μάλιστα απλόχερα και δωρεάν. Έτσι θα μπορούν να επικαλούνται τη βοήθεια του Θεού με παρρησία, και να μην περιμένουν από την ανίσχυρη ή και συχνά ανύπαρκτη βοήθεια των ανθρώπων. Η μετάνοια κάτω από το Μυστήριο της εξομολογήσεως είναι η πιο σημαντική προϋπόθεση της θείας βοηθείας.
    
Ρωτήθηκε ο γέροντας Παίσιος όταν ήταν στο μοναστήρι της Σουρωτής:
- Γέροντα, όταν συμβαίνει λ.χ. μια θεομηνία και είναι οργή Θεού, αν προσευχηθούν οι δίκαιοι, δεν εισακούονται;
- Ξέρεις τι γίνεται; Δεν είναι ότι έχει μετάνοια ο κόσμος, οπότε εισακούονται από τον Θεό οι δίκαιοι. Άλλο είναι όταν παροργίζουμε τον Θεό και το αναγνωρίζουμε. Τότε λυπάται ο Θεός και μας βοηθάει. Αλλά, όταν δεν αναγνωρίζει κανείς ότι παροργίζει τον Θεό και συνεχίζει το τυπικό του, τότε πως να ακούσει ο Θεός τις προσευχές των δικαίων;
(Λόγοι Α΄, Σουρωτή 1998, κεφ. «ο Θεός να δίνει μετάνοια»).
 

Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρέθα, 24-10-2007

+ Εισόδια της Θεοτόκου, 21-11(4/12)-2007
Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης
 

[1] Κατά την έκφραση του Αγίου Κοσμά:Το κακό θα σας έρθει από τους διαβασμένους”. (54η προφητεία). Διαβάστε τις προφητείες του ισαποστόλου Αγίου Κοσμά του Αιτωλού από εδώ:

[2] Βλ. Για την προφητεία του Αγίου Κωνσταντίου

Για την επαπειλούμενη εσωτερικά ταραχώδη κατάσταση, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά περισσότερο στην Ευρώπη, που προαγγέλθηκε ήδη με τα γεγονότα της Γαλλίας του 2005

- Το μουσικό υπόβαθρο (midi - ακούγεται στον ΙΕxplorer αν στην ένταση δεν είναι μηδέν το SW Synth)  προτιμήθηκε για τους στίχους του (lyrics), όπως:

...It's not a question, but a lesson learned in time.
It's something unpredictable, but in the end is right...  txt από το συγκρότημα της πράσινης μέρας (green day)! Οπωσδήποτε ότι καλό προκύψει θα είναι πνευματικό, πχ η αφύπνιση των συνειδήσεων των πιστών.

- Δείτε και για την δασική πυρκαγιά (7-9-2007) στην Μονή μας, του Αγίου Διονυσίου Αγίου Όρους, φωτογραφίες  

   Και επειδή γράψαμε πιο πάνω για ψυχασθενή κατάσταση των σύγχρονων ανθρώπων, και ιδιαίτερα των ηγετών, τώρα (26-12-2011) επιβεβαιώνεται αυτό και από τις δηλώσεις Γιλμάζ ότι τις πυρκαγιές στην Ελλάδα τις έβαζαν Τούρκοι πράκτορες, που σημαίνει ότι ουσιαστικά ο Ελληνο-Τουκικός πόλεμος έχει ήδη, από πολύ καιρό ξεκινήσει!

Στο "Έθνος" για τους εμπρησμούς από αποθηκ. σελίδα:  

ΟΙ ΦΩΤΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ  

 

Σε pdf όλο το κείμενο  και  οι φωτογραφίες (815 KB)

Σε pdf όλο το κείμενο + λίγες φωτογραφίες (340 KB)

 

Δείτε και Πυρκαγιές 2009  


Χάρτες Πυρκαγιών της NASA

 

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η

Π Ρ Ο Φ Η Τ Ε Ι Ε Σ  Β Ι Β Λ Ι Α Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α

 Ν Ε Α  Τ Α Ξ Η

Ε Μ Ε Ι Σ

[Νέα τάξη-Οικουμ-Ορθοδοξία] [Τρομοκρατία] [Τρομοκρατία+] [Ασίζη] [WCC] [Ορθόδοξοι-WCC-Φωτογραφίες] [Ιράκ] [Λίβανος] [Ορθόδοξοιαπικοί] [Πάπας-Εβραίοι] [Φανάρι-Πάπας] [Καιρός] [Πολυμέσα]  [Σεισμοί]  [666-υπολ]  [Barcode] [Φήμες-Μεσσηνία] [Τραχώνι] [Οσετία] [Νοστράδαμος] [CERN] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [+2012] [Links] [περιεχόμενα]