ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ - TABLE OF LATIN NUMBERS
            M=1000     D = 500  
                     
I 1   XXXII 32   LXIII 63   XCIV 94
II 2   XXXIII 33   LXIV 64   XCV 95
III 3   XXXIV 34   LXV 65   XCVI 96
IV 4   XXXV 35   LXVI 66   XCVII 97
V 5   XXXVI 36   LXVII 67   XCVIII 98
VI 6   XXXVII 37   LXVIII 68   XCIX 99
VII 7   XXXVIII 38   LXIX 69   C 100
VIII 8   XXXIX 39   LXX 70      
IX 9   XL 40   LXXI 71   D 500
X 10   XLI 41   LXXII 72   DI 501
XI 11   XLII 42   LXXIII 73   DL 550
XII 12   XLIII 43   LXXIV 74   DXXX 530
XIII 13   XLIV 44   LXXV 75   DCCVII 707
XIV 14   XLV 45   LXXVI 76   DCCCXC 890
XV 15   XLVI 46   LXXVII 77   MD 1500
XVI 16   XLVII 47   LXXVIII 78   MDCCC 1800
XVII 17   XLVIII 48   LXXIX 79   CM 900
XVIII 18   XLIX 49   LXXX 80      
XIX 19   L 50   LXXXI 81      
XX 20   LI 51   LXXXII 82      
XXI 21   LII 52   LXXXIII 83      
XXII 22   LIII 53   LXXXIV 84      
XXIII 23   LIV 54   LXXXV 85      
XXIV 24   LV 55   LXXXVI 86      
XXV 25   LVI 56   LXXXVII 87      
XXVI 26   LVII 57   LXXXVIII 88      
XXVII 27   LVIII 58   LXXXIX 89      
XXVIII 28   LIX 59   XC 90      
XXIX 29   LX 60   XCI 91      
XXX 30   LXI 61   XCII 92      
XXXI 31   LXII 62   XCIII 93      

www.imdleo.gr

(a site by Leontios Monahos Hagiorite)

Prophetic texts in English

[Νέα τάξη-Οικουμενισμός-Ορθοδοξία]  [Τρομοκρατία]  [Τρομοκρατία+]  [Ασίζη]  [WCC]  [Ορθόδοξοι στο WCC - Φωτό]  [Ιράκ]  [Λίβανος]   [Ορθόδοξοι-Παπικοί]   [Πάπας-Εβραίοι]   [Φανάρι-Πάπας] [Πολυμέσα] [Καιρός]  [Σεισμοί]  [666-υπολ]  [Barcode] [Φήμες-Μεσσηνία[Τραχώνι] [Πυρκαγιές]  [Πείνα]  [Οσετία[Νοστράδαμος]  [CERN]  [ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ]  [2005]  [2006] [2007]  [2008]  [2009]  [2010]  [2011]  [2012]  [2013]  [2014]  [2015]  [Έλεγχος του νου]  [Φωτό της ψυχής]  [Links]  [περιεχόμενα]