Οι "αντιρατσιστικές" και άλλες μεθοδεύσεις κατά της Εκκλησίας του Χριστού πάντα αποτυγχάνουν

Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης

 «...Ρομφαίαν εσπάσαντο οι αμαρτωλοί, ενέτειναν τόξον αυτών του καταβαλείν πτωχόν και πένητα, του σφάξαι τους ευθείς τη καρδία· η ρομφαία αυτών εισέλθοι εις τας καρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβείη... ότι βραχίονες αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε δικαίους ο Κύριος». (Ψαλμ. 36)

                                             

το κείμενο σε εκτυπώσιμο αρχείο (pdf)

  Διά του Υιού και Λόγου του Θεού όλα δημιουργήθηκαν, μας λέει ο γιος της Βροντής στο Ευαγγέλιό του: «...πάντα δι' Αυτού εγένετο, και χωρίς Αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν». (Ιω. Α-3)  Γι' αυτό ο λόγος του Θεού είναι δημιουργικός «είπε και εγένετο» (Γένεση), ενώ του αποστάτη Εωσφόρου, ως εχθρού του Θεού, είναι καταστροφικός. <01>

  Επειδή προωθούνται διάφορα αντιδημοκρατικά νομοσχέδια με "δημοκρατικό" όμως τρόπο, όπως το αντι-ρατσιστικό, αντι-ομοφοβικό και τα σχετικά, ενώ συγχρόνως στην Αμερική ενισχύεται νομοθετικά ο ρόλος του προέδρου με υπερεξουσίες και το σφράγισμα με μικροτσίπ έχει αρχίσει κατ' εντολή του, καλό είναι να θυμηθούμε κάτι από όσα προβλέπει η Αγία Γραφή, και ιδιαίτερα η Αποκάλυψη για την περίσταση.  

  Ένας είναι ο λόγος του Κυρίου για τη σωτηρία μας, αλλά μεταδίδεται δια των τεσσάρων ευαγγελιστών, που αποτελούν τις τέσσερεις γωνίες δηλαδή τα τέσσερα θεμέλια της πίστης στη Γη.  Και «τετράγωνη» είναι η Ουράνια πόλη που περιγράφει στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης: «Και η πόλη τετράγωνη κείται, και το μήκος της είναι όσο και το πλάτος»... (Αποκ. Κα 16). Στην μετάδοση του λόγου του Θεού προΐστανται τέσσερα αγαθά αγγελικά πνεύματα, αλλά στον προετοιμαζόμενο 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο από τον Καταστροφέα ή Απολλύοντα, όπως αποκαλείται ο Διάβολος στην Αποκάλυψη, ολόκληρη η Γη βρίσκεται υπό την απειλή τεσσάρων πονηρών πνευμάτων: «Και μετά από αυτό είδα τέσσερεις αγγέλους να στέκονται πάνω στις τέσσερες γωνίες της γης, κρατώντας τους τέσσερεις ανέμους της γης, για να μην πνέει άνεμος πάνω στη γη μήτε πάνω στη θάλασσα μήτε πάνω σε κανένα δέντρο». 

  Ο σκοπός των πονηρών αγγέλων είναι σε πρώτη φάση να σταματήσουν τη ζωογόνο διδασκαλία του λόγου του Θεού σε όλους τους ανθρώπους. Και σ' αυτούς που, όπως η γη, μοιάζουν σταθεροί στην πίστη, και στους σαν την θάλασσα άστατους και παρασυρόμενους εύκολα από τα κοσμικά ρεύματα, και στους έχοντες κοσμική αναγνώριση που είναι σαν δένδρα στολισμένα. Το «κρατώντας τους τέσσερις ανέμους της γης», σημαίνει ακριβώς τη συγκράτηση ή το πλήρες σταμάτημα της ευαγγελικής διδασκαλίας. Διότι την πνευματική πολιτεία ανέμους εκάλεσε η Γραφή κατά τον άγιο Γρηγόριο Νύσσης. <02>

    Την δράση των πονηρών αυτών αγγέλων αναστέλλει για ένα διάστημα ο προφήτης Ηλίας, που ξεπροβάλλει από την Ανατολή, πνευματικά και αόρατα στην αρχή, και σωματικά και φανερά την εποχή του Αντιχρίστου: «Και είδα άλλο άγγελο (τον Ηλία) να ανεβαίνει από την ανατολή του ηλίου, έχοντας σφραγίδα του ζώντος Θεού, και έκραξε με φωνή μεγάλη στους τέσσερις αγγέλους που τους δόθηκε να βλάψουν τη γη και τη θάλασσα, λέγοντας: Μη βλάψετε τη γη μήτε τη θάλασσα μήτε τα δέντρα, μέχρι να σφραγίσουμε τους δούλους του Θεού μας πάνω στα μέτωπά τους».

    Κατά τον Αιδέσιμο Μπηντ (ή Βέδα, +735) οι τέσσερεις άγγελοι ελέγχουν και εκπροσωπούνται στη γη από τα τέσσερα κύρια βασίλεια, τις τέσσερεις δηλ. αυτοκρατορίες, παλιότερα των Ασσυρίων και Περσών και Ελλήνων και Ρωμαίων, και μετά τις διάδοχές τους «μεγάλες δυνάμεις» όπως λέμε σήμερα (ΗΠΑ, Ευρώπη, Ρωσία και Κίνα). Αυτές συνεργάζονται τώρα για να πετύχουν την παγκοσμιοποίηση, ενώ δρούσαν μεμονωμένα και αλληλοδιάδοχα στην αρχαιότητα.

   Πράγματι, ο κοσμοκράτορας του αιώνος τούτου (Διάβολος), χρησιμοποιεί την κοσμική ισχύ των αυτοκρατοριών αυτών για να πλανήσει τους ανθρώπους, ώστε αν είναι δυνατόν να ξεχάσουν όλοι τον αληθινό Θεό, και κατόπιν να αλληλοκαταστραφούν από την κακία τους. Αυτό έκανε με το να θεοποιεί τους καίσαρες, με το να νομοθετεί αντίθετα από το νόμο του Θεού, να καλλιεργεί το μίσος μεταξύ ατόμων και λαών κλπ. Αλλά ήδη ο Χριστιανισμός ήρθε σε αυτά τα βασίλεια. Και συνυπάρχει πλέον η θηριώδης κοσμική ισχύς, που απειλεί να καταστρέψει την ανθρωπότητα, με την Εκκλησία, η οποία με την πνευματική αποστολή της προσπαθεί να συγκρατήσει το κακό, και κυρίως να σώσει τα πιστά μέλη της, προφυλάσσοντάς τα από το αντίχριστο πνεύμα.

      Ενώ τα Χριστιανικά σύμβολα (σταυρός, εικόνες κλπ) άρχισαν να απαγορεύονται, τα σύμβολα των άλλων θρησκειών και οι βλάσφημες ιδέες και εκπομπές των μέσων ενημέρωσης αυξάνουν, και όσο περνάει ο καιρός θα φαίνεται να επικρατούν. Ακριβώς, η παρεμπόδιση της Ορθόδοξης Χριστιανικής διδασκαλίας που ακολουθείται από την διάδοση αθεϊστικών και ψευδο-πνευματικών ιδεών είναι ο τρόπος που πετυχαίνουν τα πονηρά πνεύματα την αύξηση της κακίας και των καταστροφικών παθών στους ανθρώπους. Έτσι η άπνοια λόγου ζωής ακολουθείται από ανέμους καταστροφικής νοοτροπίας, όπως περιγράφει ο προφήτης Δανιήλ: «...εγώ ο Δανιήλ παρατηρούσα στο όραμά μου το νυκτερινό, και να οι τέσσερεις άνεμοι του ουρανού προσέβαλαν στη θάλασσα τη μεγάλη (δηλ. την ανθρωπότητα). Και τέσσερα μεγάλα θηρία ανέβαιναν από τη θάλασσα διαφέροντα μεταξύ των». (Δαν. Ζ 2-3).

     Οι δαιμονικής προέλευσης «άνεμοι» προωθούν την αθεΐα, τις αιρέσεις, και την ανηθικότητα, και δρουν με το σταμάτημα των ευεργετικών ανέμων της ευαγγελικής διδασκαλίας, όταν η αποστασία αυξηθεί σταδιακά, και όταν το επιτρέψει ο Θεός.

   Οι άνθρωποι παίρνοντας θέση στα πνευματικής φύσης γεγονότα, αν ευρεθούν να είναι αληθινά πιστοί, σφραγίζονται από τους αγγέλους του Θεού για να αντέξουν στις επερχόμενες μεγαλύτερες συμφορές που προκαλούν οι 4 άγγελοι του κακού και οι κοσμικές αυτοκρατορίες που τους ακολουθούν: «Μη βλάψετε τη γη μήτε τη θάλασσα μήτε τα δέντρα, μέχρι να σφραγίσουμε τους δούλους του Θεού μας πάνω στα μέτωπά τους. Και άκουσα τον αριθμό των σφραγισμένων. Εκατόν σαράντα τέσσερεις χιλιάδες σφραγισμένοι από όλες τις φυλές των γιων του (πνευματικού) Ισραήλ».

       Αυτό, όπως στην αποκάλυψη που έγινε στον προφήτη Ιεζεκιήλ, όπου ένας άνδρας έβαζε ένα σημάδι πάνω στα μέτωπα των ανθρώπων που λυπόντουσαν και στέναζαν για το καθεστώς της ανομίας των συνανθρώπων τους (Ιεζ. Θ 4), σημαίνει ότι γίνεται επιλογή των πιστών ώστε να μη θανατωθούν οι ευσεβείς μαζί με τους ασεβείς.

     Πρέπει οι Χριστιανοί να θυμούνται ότι το πολίτευμά τους είναι ανώτερο από ιδεολογίες, και φιλοσοφίες, και υλικές επιδιώξεις, που συνήθως εξαπατούν τους ανθρώπους, και γι’ αυτό μας προειδοποιεί ο απόστολος Παύλος: «Βλέπετε να μη σας εξαπατά κανείς δια της φιλοσοφίας και ωμής απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου...» (Κολασ. Β 8).

    Όταν ο νους των ανθρώπων έχει «θέα» μόνο μέχρι τις κοσμικές ιδέες κάθε εποχής και τον ψυχισμό (αισθηματισμό) που τις περιβάλλει, τότε αυτές γίνονται ο «θεός» του. Με τις σάλπιγγες της Αποκάλυψης, που εστιάζονται σε παγκόσμιας σημασίας γεγονότα, δίνεται μια επί πλέον προειδοποίηση στους πιστούς ότι η δημόσια ζωή, κάθε φορά που ηχούν, κατρακυλάει πνευματικά, και όσο πλησιάζομε στο τέλος, η ηθική, οι ιδεολογίες, οι νόμοι του κράτους και η συμπεριφορά των ανθρώπων γίνονται όλο και πιο εχθρικές και επικίνδυνες για τους αληθινούς Χριστιανούς.

    Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο Θεός επιτρέπει τα πνευματικά να τυπούνται στα υλικά, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, και έτσι στις ημέρες μας, της πνευματικής συσκότισης, να βλέπουμε την κατάσταση  των ψυχών μας εικονισμένη στα γεγονότα του εξωτερικού κόσμου. <03>

     Κατά την Αποκάλυψη, είμαστε στις προειδοποιήσεις των τριών τελευταίων σαλπίγγων, οι οποίες ονομάζονται ουαί για το μέγεθος των συμφορών που προεικονίζουν ενώ οι ίδιες οι σάλπιγγες είναι ασύγκριτα πιο καταστροφικές και γι' αυτό έχουν επίσης το ΟΥΑΙ (δηλ. αλλοίμονο) σαν κύριο προσδιοριστικό τους. (Διαβάστε το 3 ΟΥΑΙ)

       Όταν το 1986 έγινε η πυρηνική καταστροφή στο Τσερνομπίλ της Ουκρανίας, ο γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994) διαβεβαίωσε ότι αυτή ήταν η τρίτη σάλπιγγα: «Εκεί, στην Αποκάλυψη, ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος αναφέρει ότι είδε αστέρα μέγα καιόμενο να πέφτει από τον ουρανό μολύνοντας, πικραίνοντας, και δηλητηριάζοντας θανάσιμα τα νερά και τις πηγές των υδάτων... Και το όνομα του αστέρος ΑΨΙΝΘΟΣ... Ουκρανικά Τσέρνομπιλ»! <04> Μετά ακολούθησε η 4η σάλπιγγα που ήταν η σκίαση του φωτός του ήλιου και των άλλων αστέρων από την ατμοσφαιρική ρύπανση, τις πυρκαγιές, και την ηφαιστειακή δραστηριότητα όπως του ηφαιστείου Πινατούμπο των Φιλιππίνων το 1991 και του Ισλανδικού ηφαιστείου (Eyjafjallajokull) (που ξεκίνησε στις 20 προς 21 Μαρτίου του 2010). <05>

     Ακολουθούν οι τρεις προειδοποιήσεις των τελευταίων σαλπίγγων, από τις οποίες η πρώτη στον κόλπο του Μεξικού έχει ήδη συμβεί, με τα χαρακτηριστικά της αντίστοιχης (5ης) σάλπιγγας.

      Η πολύ ισχυρή 2η προειδοποίηση ετοιμάσθηκε ήδη από τους «4 αγγέλους του Ευφράτη», και το ταξίδι του αμετανόητου πάπα του Βατικανού στους Αγίους Τόπους (Μάϊος 2014) την επισπεύδει.

      Λέμε ότι υπάρχει σχέση μεταξύ του πάπα της Ρώμης και των καταστροφικών γεγονότων που συμβαίνουν, διότι οι υλικές προειδοποιήσεις που αναφέραμε, καθώς και μια 3η, που πρέπει επίσης να συμβεί πριν αρχίσουν τα κυρίως γεγονότα των τελευταίων σαλπίγγων, δεν είναι παρά απεικονίσεις στο γήινο πεδίο αυτών που συμβαίνουν πνευματικά, και όλες σύμφωνα με την Αποκάλυψη έχουν αναφορά σε ένα ξεπεσμένο αστέρα - επίσκοπο. «Οι επτά αστέρες είναι άγγελοι (επίσκοποι) των επτά εκκλησιών», εξηγεί ο Χριστός στον Ιωάννη τον Θεολόγο στην αρχή της Αποκάλυψης (Α-20). <06> 

     Γι' αυτό στην 3η σάλπιγγα το κύριο γεγονός είναι πνευματικό σχετιζόμενο με ένα ξεπεσμένο επίσκοπο: «Και ο τρίτος άγγελος σάλπισε: και έπεσε από τον ουρανό ένας αστέρας μεγάλος που καίγεται σαν λαμπάδα και έπεσε πάνω στο ένα τρίτο των ποταμών και πάνω στις πηγές των νερών»... Αν και, όπως είπαμε, στο υλικό πεδίο η σάλπιγγα αυτή δηλώθηκε με την έκρηξη στο πυρηνικό εργοστάσιο στο Τσέρνομπιλ της Ουκρανίας, όμως πνευματικά συνέβαιναν συγχρόνως οι διεργασίες συγκρότησης ενός φορέα εκπροσώπησης όλων των θρησκειών υπό την ηγεσία του πάπα της Ρώμης, σαν να είχαν όλες οι θρησκείες πίστη στον ίδιο «Θεό», είτε αυτές είναι παγανιστικές της Ανατολής, είτε είναι κακόδοξες ή αυτοσχέδιες όπως οι προτεσταντικές της Δύσης, είτε πρόκειται για την Εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός και παραμένει σταθερή σε όσα από Αυτόν παρέλαβε. Η συμμετοχή των Ορθοδόξων στις πανθρησκευτικές φιέστες του πάπα έστειλε μηνύματα απαξιωτικά του Βαπτίσματος και της μοναδικότητας της Ορθόδοξης Χριστιανικής διδασκαλίας, οπότε «έγινε το ένα τρίτο των νερών σαν άψινθος και πολλοί από τους ανθρώπους πέθαναν από τα νερά, γιατί πικράθηκαν».  

     Στην 4η σάλπιγγα η εμπάθεια αυξάνει, και οι άνθρωποι έχουν περιορισμένη πλέον θέα προς τον αληθινό Θεό, τον ήλιο της δικαιοσύνης, οπότε προσπαθούν να δικαιώσουν τον ξεπεσμένο εαυτό τους, απαξιώνοντας σταδιακά την διδασκαλία του Χριστού. Τα ομοφυλοφιλικά σκάνδαλα των παπικών ιερωμένων επιβοηθούν τις αντιλήψεις περί φυσικότητας των διαστροφών και την νομική κατοχύρωσή τους που προωθούν οι εωσφορικής νοοτροπίας πολιτικοί. Οι σκέψεις περί "δημοκρατικότητας" και "πολιτικής ορθότητας" των διαστροφών προέρχεται από νεκρωμένο κεφάλι, όπως αυτό που απεικονίσθηκε στην φωτογραφία radar των κρατήρων του Ισλανδικού ηφαιστείου, τον καιρό που η Ισλανδία, πρώτη παγκόσμια, είχε φανερά ομοφυλόφιλη ηγέτιδα. Την ίδια εποχή η οργανωμένη κερδοσκοπία των φιλάργυρων διεθνών χρηματιστών κτύπησε την Ευρώπη και ιδιαίτερα την Ελλάδα, υποβοηθούμενη από ντόπια συμφέροντα. Οι βάσεις για τα διεθνή χρηματιστηριακά παιγνίδια είχαν τεθεί στις 27-10-1986 όταν ενώθηκαν οι ανά τον κόσμο χρηματαγορές και η πανθρησκευτική συνάντηση της Ασίζης, με προεξάρχοντα τον πάπα Ιωάννη-Παύλο 2ο, ευλογούσε την «ειρήνη» των... πολέμων της Νέας Τάξης πραγμάτων. Η προειδοποίηση όμως γι' αυτά είχε δοθεί στο Τσέρνομπιλ αρκετούς μήνες ενωρίτερα (26-4-1986). <07>  

   Οι αντιπαραθέσεις και διαμάχες μέσα και έξω από τις χώρες που βρίσκονται στον δρόμο της παγκοσμιοποίησης αυξάνουν, ενώ οι αναφορές των ηγετών στην ειρήνη, αγάπη, ελευθερία κλπ είναι υποκριτικές. <08> Χρησιμοποιούν τις λέξεις σαν συνθήματα, εντελώς άσχετα όμως προς τις αντίστοιχες αρετές και τα ευαγγελικά νοήματα, τα οποία μάλιστα και μάχονται.

    Αρχηγός της υποκρισίας είναι ο πάπας του Βατικανού, ο οποίος οργάνωσε την Οικουμένη σε πανθρησκευτική βάση, προσθέτοντας μάλιστα και τους άθεους (!) σ' αυτήν, αφού δογματικά όχι μόνο δεν εγκατέλειψε τις προηγούμενες πλάνες αλλά επί πλέον πρόσθεσε την αποδοχή της θεωρίας της Εξέλιξης, και το ψάξιμο της εξωγήινης ζωής σαν νέα δόγματα! <09>

     Τώρα με τον πάπα Φραγκίσκο υποβιβάζεται και σταδιακά καταργείται ότι απέμεινε, δηλ. η ηθική διδασκαλία του Χριστού.

     Ο Φραγκίσκος, που είναι πάπας, χωρίς να έχει ακόμη πεθάνει ο προκάτοχός του (αλάνθαστος και αυτός) πάπας Βενέδικτος, κάνει άνοιγμα στην ομοφυλοφιλία και διακηρύσσει την παπική εκκλησία ξέφραγο αμπέλι, κατά τις ειδήσεις: «Σε μια ιδιαίτερα εκτενή συνέντευξή του στο περιοδικό La Civilta Cattolica, σε αξιοσημείωτη άμεση γλώσσα, ο Ποντίφικας είπε ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία πρέπει να γίνει «ένας οίκος ανοιχτός σε όλους», κι όχι ένα «μικρό εκκλησίασμα» που επιμένει να επικεντρώνεται σε θέματα όπως το δόγμα, η ορθοδοξία του και ηθικά θέματα... «Δεν είναι απαραίτητο να μιλάμε για αυτά τα ζητήματα συνεχώς», είπε ο Πάπας στον αιδεσιμότατο Αντόνιο Σπαντάρο, έναν Ιησουίτη -όπως και ο ίδιος (ο πάπας Φραγκίσκος)-, ο οποίος είναι ο αρχισυντάκτης του Τσιβιλτά Κατόλικα. «Η εκκλησία δεν μπορεί να επιδεικνύει εμμονή (. . .) στην επανάληψη αυτών των δογματικών θέσεων διαρκώς», πρόσθεσε. «Πρέπει να βρούμε μια νέα ισορροπία, αλλιώς το ηθικό οικοδόμημα της εκκλησίας είναι πιθανό να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος, χάνοντας την φρεσκάδα και την ευωδία του ευαγγελίου»(!)... «Το πιο σημαντικό είναι να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο αντί να επικεντρωνόμαστε συνεχώς στην άμβλωση, τους γάμους των ομοφυλόφιλων, τη χρήση αντισύλληψης»... <10> Η είδηση καταλήγει: «Ειδικοί επισήμαναν ότι ο Φραγκίσκος έκανε νέο, σαφές «άνοιγμα» προς τους ομοφυλόφιλους με τη συνέντευξη του αυτή».

     Είναι προφανές ότι η νέα ηθική της παπικής εκκλησίας είναι αυτή της εωσφορικής Νέας Τάξης που θεωρεί ανύπαρκτα τα σαρκικά και άλλα αμαρτήματα, όπως πχ το κλέψιμο των φτωχών από τους μεγαλοτραπεζίτες... Κατά πρωτοφανή τρόπο ο πάπας Φραγκίσκος δέχεται ότι μπορεί να υπάρξει ευαγγελικό κήρυγμα χωρίς αναφορά σε ηθική και δόγματα! Και, ζώντας μέσα στη χλιδή του Βατικανού, ανακοινώνει υποκριτικά, ότι προτεραιότητά του είναι οι φτωχοί: «Αλλά από τη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του, τον Μάρτιο, ο Πάπας Φραγκίσκος επέλεξε να μεταθέσει το επίκεντρο της προσοχής, επιμένοντας ότι καθήκον της εκκλησίας είναι να υπηρετήσει τους φτωχούς και τους περιθωριοποιημένους»...

     Όπως λέει ο (βιογράφος του πάπα Βενέδικτου) Andreas Englisch, «ο Βενέδικτος με την αποχώρησή του δεν έχει πια θέση, αλλά δεν σταματάει να είναι πάπας. Το πρόβλημα κατ’ αυτόν δεν είναι μόνο τυπικό αλλά και ουσιαστικό. Τι θα γίνει για παράδειγμα, αναρωτιέται, αν ο νέος Πάπας αποφασίσει να ακολουθήσει μια εντελώς άλλη πορεία και να ανακοινώσει ότι η ομοφυλοφιλία δεν αποτελεί αμαρτία; Θεωρητικά, ο Βενέδικτος θα μπορούσε να παρέμβει και να πει «είμαι πάπας ακόμα, διαφωνώ». <11>  Και βέβαια η γραμμή του Βενέδικτου ήταν, δημόσια τουλάχιστον, αντίθετη από αυτήν του Φραγκίσκου στα θέματα ηθικής.

      Ο άγιος Ιάκωβος προειδοποιεί: «δεν γνωρίζετε ότι η φιλία του κόσμου είναι εχθρική προς τον Θεό; Όποιος λοιπόν θελήσει να γίνει φίλος του κόσμου, καθίσταται εχθρός του Θεού». (Ιακ. Δ-4)       

        Είναι επίσημα ήδη (από τα χείλη του πάπα), «ανοικτός οίκος του Θεού» σε κάθε κοσμική νοοτροπία, η παπική "εκκλησία", που έχει μεταθέσει την υπακοή από τον Ιησού Χριστό στο πρόσωπο του εκάστοτε πάπα, και έχει αντικαταστήσει τη διδασκαλία του Χριστιανισμού με κοσμικά συνθήματα. Είναι λογικό επομένως να επιφέρει τα άσχημα αποτελέσματα της εφαρμογής του πνευματικού νόμου πάνω της, και πάνω σε όσους την ακολουθούν υποβιβάζοντας ή και μαχόμενοι το λόγο του Χριστού. Γιατί αυτοί όλοι αποτελούν πλέον τα «έθνη» για τα οποία ο προφήτης λέει: «Ο θυμός του Κυρίου είναι προς πάντα τα έθνη, και η οργή Αυτού προς το σύνολο του αριθμού τους, για να τους απολέσει (τους λαούς των) και να τους παραδώσει σε σφαγή». (Ησ. 34, 2) Και πως θα γίνει αυτό γράφεται στο Ευαγγέλιο: «Θα εγερθεί έθνος εναντίον έθνους και βασιλεία εναντίον βασιλείας και θα γίνουν λιμοί και λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους». (Ματθ. 24,7)

στην τοιχογραφία αριστερά η 5η σάλπιγγα ή «1ο ουαί»  (πόλεμος του πετρελαίου), και δεξιά η έκτη σάλπιγγα ή «2ο ουαί» (πόλεμος του νερού).

    Αυτά βεβαιώνουν ότι ο παράδεισος της Νέας Τάξης είναι μια φαντασία που κρύβει από τα μάτια του κόσμου τον Αρμαγεδδόνα του 3ου παγκοσμίου πολέμου ο οποίος έρχεται αντί της ανύπαρκτης κοσμικής ειρήνης του πάπα και των πλανωμένων από αυτόν.

     Με το να έχουν ανατρέψει ουσιαστικά τις εντολές του Χριστού, έχουν καταστήσει ανενεργή τη σωτηρία τους. Διότι «όποιος λύσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει έτσι τους ανθρώπους, ελάχιστος θα κληθεί στην βασιλεία των ουρανών», δηλ. δεν θα σωθεί όπως εξηγούν οι άγιοι πατέρες. Γι' αυτό ενώ ο Ησαΐας πρώτα παρουσιάζει την για χάρη μας σφαγή του Χριστού, ο οποίος «ως πρόβατον επί σφαγήν ήχθη (οδηγήθηκε)»,  μετά εκθέτει όσα μας είπε ότι παθαίνουν οι απομακρυνόμενοι από τον «αίροντα την αμαρτία του κόσμου» Χριστό: παραδίνονται σε σφαγή. «Διότι ο λόγος του Θεού είναι ζων και ενεργητικός και κοφτερός περισσότερο από κάθε δίκοπη μάχαιρα» (Εβ. 4,12) κατά των απειθούντων, όπως λέει ο απόστολος Παύλος, που πρώτα επιφέρει πνευματικό διαχωρισμό. Οι αποκομμένοι από τη χάρη του Θεού μπορούν μέσα στη συσκότισή τους να διαπράττουν όλο και μεγαλύτερα κακά, που θα καταλήξουν στην σφαγή του γενικού πολέμου της 6ης σάλπιγγας.

      Η 6η σάλπιγγα ονομάζεται και «δεύτερο ουαί» για το μέγεθος της συμφοράς που εκπροσωπεί, ενώ έχει και μια αντίστοιχη προειδοποίηση η οποία κατά τον αετό της Αποκάλυψης έχει το ίδιο όνομα (2ο ουαί), για το συγκλονιστικό της μέγεθος. Αυτή λοιπόν η 2η προειδοποίηση ετοιμάζεται τώρα από τους «τέσσερεις (4) αγγέλους του Ευφράτη» κατά την Αποκάλυψη, οι οποίοι βέβαια είναι πονηροί, διότι προκαλούν κακό, το οποίο μέχρι τώρα εμπόδιζε η χάρη του Θεού.

    Οι άνθρωποι επειδή απομακρύνθηκαν από τον Χριστό, που είναι πηγή ύδατος ζώντος, και μάλιστα πολεμούν τη διδασκαλία του, καταλήγουν να έχουν στο υλικό πεδίο έλλειψη νερού και να μάχονται γι' αυτό, επειδή ακριβώς τα πνευματικά τυπούνται στα υλικά κατά τον άγιο Μάξιμο. Έτσι ο μεγάλος πόλεμος της 6ης σάλπιγγας ονομάζεται και «πόλεμος του νερού» από τον γέρ. Παΐσιο τον Αγιορείτη (+1994) <12>. Ο παπισμός, επομένως, που με την συνεχή αποστασιοποίησή του από την αληθινή διδασκαλία του Χριστού, χάριν κοσμικής ωφέλειας, φτάνει να προκαλέσει πνευματικά το κακό του «πολέμου του νερού», είναι ο κύριος υπεύθυνος της καταστροφής, όχι μόνο στον νου των ανθρώπων που τον ακολουθούν, αλλά και στη γη, σύμφωνα με τον πνευματικό νόμο. <13>

      Αυτό τον πνευματικό νόμο θέλουν οι δαίμονες να αγνοούν οι άνθρωποι και να ξεχάσουν οι πιστοί, και γι' αυτό προσπαθούν να περιορίσουν την Χριστιανική διδασκαλία. Συνεργάτες τους είναι όχι μόνο οι αθεϊστές, αλλά και οι διαστρέφοντες την αλήθεια αιρετικοί, μεταξύ των οποίων πρώτος είναι ο πάπας του Βατικανού, ο αίτιος αλλά και υποστηρικτής τώρα με το πανθρησκευτικό του πνεύμα, κάθε είδους πλάνης. Ακόμα λοιπόν και να μην ξέραμε την προφητεία του αγίου Κοσμά του Αιτωλού που λέει «τον πάπα να καταράσθε, διότι αυτός θα είναι η αιτία», <14> ο πνευματικός νόμος προσδιορίζει τον πάπα ως πρωταίτιο της διπλής καταστροφής (πνευματικής και υλικής).

      Ο αντίχριστος ηγέτης του μεγάλου πολέμου, που θα είναι Εβραίος, θα υποστηριχθεί από τον πάπα, όπως προείπε ο γέροντας Παΐσιος (+1994): «Ναι, (ο ηγέτης) Εβραίος θα είναι. Θα συνεργαστεί πολύ κι ο πάπας, γιατί όλα τα παιδιά του διαβόλου θα τα θεωρεί δικά του και θα τους υποδεικνύει να ακολουθούν τον αντίχριστο. Γι' αυτό και ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είπε: «τον πάπα να καταράσθε, διότι αυτός θα είναι η αιτία». Ο άγιος εννοούσε αυτόν τον πάπα της συγκεκριμένης εποχής, που θα βοηθήσει στην ανάδειξη του αντίχριστου (ηγέτη). Οι άλλοι πάπες σε σχέση μ' εκείνον (όταν η αποστασία ήταν μικρότερη) θα φαίνονται σαν καλοί»! <15>

    Δεν μπορούν, λοιπόν, ούτε άνθρωποι ούτε δαίμονες να ξεγελάσουν τον πνευματικό νόμο και να καταφέρουν να δώσουν διαφορετική κατεύθυνση στην Δημιουργία, από αυτήν για την οποία φτιάχτηκε: να δημιουργήσει θεούς κατά χάριν, στην νέα πνευματική κτίση που εγκαινίασε ο Χριστός με την Ανάστασή Του. Και επειδή η νέα αυτή κτίση είναι πνευματική, δεν χωρούν εκεί «αυτοί που όσα δεν γνωρίζουν τα βλασφημούν, ούτε αυτοί που όσα γνωρίζουν φυσικά όπως τα άλογα ζώα, φθείρονται σε αυτά». (Ιούδα 1,10). Οι μερικές κρίσεις (όπως αυτή της 6ης σάλπιγγας) και η γενική στην Συντέλεια, γίνονται για να ξεχωρίσουν οι πιστοί από τους απίστους. Οι διάφορες μεθοδεύσεις κατά της Εκκλησίας του Χριστού είναι επομένως καταδικασμένες να αποτύχουν, γιατί όχι μόνο δεν αιφνιδιάζουν την Εκκλησία, αλλά αντίθετα είναι γραμμένο και προβλεπόμενο να συμβούν, για να την ωφελήσουν! 


Βασιλίσκου μάρτυρος, Τετάρτη 22 Μαΐου / 4 Ιουνίου 2014

Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

www.imdleo.gr


     Υποσημειώσεις:

 

 

 το κείμενο σε εκτυπώσιμο αρχείο pdf  


    

Ειρήνη από τις συναντήσεις πάπα - Ορθοδόξων; 

Υπερήφανη διαφορετικότητα-Μπουτάρης-προφητείες-π. Θεόδωρος      και σε pdf