Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ,

ΑΝΕΤΕΙΛΕ ΤΩ ΚΟΣΜΩ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ.

ΕΝ ΑΥΤΗ ΓΑΡ ΟΙ ΤΟΙΣ ΑΣΤΡΟΙΣ ΛΑΤΡΕΥΟΝΤΕΣ

ΥΠΟ ΑΣΤΕΡΟΣ ΕΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟ ΣΕ ΠΡΟΣΚΥΝΕΙΝ,

ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,

ΚΑΙ ΣΕ ΓΙΝΩΣΚΕΙΝ ΕΞ ΥΨΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ

ΚΥΡΙΕ ΔΟΞΑ ΣΟΙ.

                                    (απολυτίκιον, ήχος δ΄)

 

H ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟΝ ΥΠΕΡΟΥΣΙΟΝ ΤΙΚΤΕΙ,

ΚΑΙ Η ΓΗ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΤΩ ΑΠΡΟΣΙΤΩ ΠΡΟΣΑΓΕΙ.

ΑΓΓΕΛΟΙ ΜΕΤΑ ΠΟΙΜΕΝΩΝ ΔΟΞΟΛΟΓΟΥΣΙ,

ΜΑΓΟΙ ΔΕ ΜΕΤΑ ΑΣΤΕΡΟΣ ΟΔΟΙΠΟΡΟΥΣΙ,

ΔΙ' ΗΜΑΣ ΓΑΡ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΠΑΙΔΙΟΝ ΝΕΟΝ,

Ο ΠΡΟ ΑΙΩΝΩΝ ΘΕΟΣ

                                   (κοντάκιον, ήχος γ΄)

 

Χρόνια πολλά και ευλογημένα,

με θείο φωτισμό,

χαρά και υγεία,

από τον ενανθρωπίσαντα Κύριο Ιησού Χριστό. 

περιεχόμενα

 

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η

Π Ρ Ο Φ Η Τ Ε Ι Ε Σ Β Ι Β Λ Ι Α Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α Ν Ε Α  Τ Α Ξ Η

Π Ο Λ Υ Μ Ε Σ Α

ΝΕΟΤΕΡΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ