ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ, ΣΙΝΑ (ΚΑΙ ΣΚΗΤΗ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΩΝ)

Ψάλλουν οι Θωμάδες στο πανηγύρι της Αγίας Αικατερίνης (25-11/8-12-2008)

www.imdleo.gr                            πριεχόμενα

 

Οι φωτογραφίες παραχωρήθηκαν από το: www.enfisi.gr

(περιέχει πολλές ακόμη φωτογραφίες αλλά και προγράμματα ταξιδιών σε προσκυνήματα)