Από την Αποκάλυψη

του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου:

To σημάδι του Θηρίου (Αντιχρίστου).

(Εμπνευσμένο φιλμ)

Πως η εικονική πραγματικότητα εξυπηρετεί ήδη μαζί με τα φτιαχτά περιστατικά της τρομοκρατίας τη Νέα Τάξη, και οδηγεί στην αποδοχή του Αντιχρίστου και του σφραγίσματός του. Ενδιαφέρον το ότι αυτά στο φιλμ συνδέονται τελικά με μαγεία. Κάτι που προωθείται και στην πραγματικότητα, ιδιαίτερα από τους υψηλοβάθμιους των μασονικών στοών.

 

Αποκάλυψη 1 / 9

 

 

Αποκάλυψη 2 / 9

 

 

Αποκάλυψη 3 / 9

 

 

Αποκάλυψη 4 / 9

 

 

Αποκάλυψη 5 / 9

 

 

Αποκάλυψη 6 / 9

 

 

Αποκάλυψη 7 / 9

 

 

Αποκάλυψη 8 / 9

 

 

Αποκάλυψη 9 / 9

 

Πίσω από την ακαδημαϊκή επιστημονική βιτρίνα της Νέας Τάξης, βρίσκεται η καλλιέργεια της επιστημονικής φαντασίας για εξαπάτηση των λαών και το ακόμη χειρότερο: Η ΜΑΓΕΙΑ. (Δείτε και στον Επίτομο)

Γιαυτό σήμερα πολύ περισσότερο από την εποχή του Αποστόλου Παύλου ισχύει ότι:

"Η πάλη μας δεν είναι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου".

Οπότε είναι μάταιες οι άλλες αντιδράσεις αν δεν ακολουθήσουμε πρώτα τη συμβουλή του Αποστόλου:

"Δια τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν του Θεού, ίνα δυνηθήτε αντιστήναι εν τη ημέρα τη πονηρά". (Εφ. 6,13)

Και κυρίως πανοπλία του Θεού είναι η συμμετοχή στα Μυστήρια της Εκκλησίας.

 

 

    Κεντρική σελίδα        περιεχόμενα