«εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε, λέγει Κύριος», Β’ Κορ. στ’ 17Περί Οικουμενισμού


Τι είναι ο Οικουμενισμός; Είναι η λεγόμενη κίνησις, για την "Ένωσι των Εκκλησιών" και των θρησκειών κατόπιν. Είναι η αντίχριστη προσπάθεια, που επιδιώκει ν' ανακατέψη την αληθινή πίστι, την Ορθόδοξο Εκκλησία με όλες τις Χριστομάχες αιρέσεις, με όλες τις κακοδοξίες και τις πλάνες, αρχής γενομένης με τον Παπισμό.

Το σύνθημα της ενώσεως το έχουν ωραιοποιήσει, σαν διάλογο αγάπης, σαν προσπάθεια θεία. Και όμως ο κεντρικός στόχος όλης αυτής της ιστορίας είναι να πλήξουν την Ορθοδοξία, να θολώσουν την έννοια του Δόγματος, να γκρεμίσουν, όπως ελπίζουν, την Ορθόδοξο Εκκλησία, που κρατάει ανόθευτη την αλήθεια του Ευαγγελίου και την Παράδοσι, ώστε να μπορέσουν έπειτα οι αντίχριστες πλάνες και αιρέσεις να δουλέψουν ανενόχλητα για τον Πλάνο και Άνομο των εσχάτων καιρών.

Ο Οικουμενισμός, σαν σχέδιο, είναι φοβερό και ύπουλο. Είναι σκοτεινό και επιδιώκει, με την μέθοδο του Δουρείου Ίππου, να επιτύχη την άλωσι της Πίστεώς μας. Κεντρικό του όργανο είναι το "Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών". Και το Συμβούλιο αυτό δεν έχει καμμιά σχέσι με την Εκκλησία του Χριστού και Τον Ιδρυτή της.

Το όργανο, όμως, που κατευθύνει όλο αυτό το κύκλωμα, και που παλεύει, σατανικά, παντοιοτρόπως, να εξαλείψη την Εκκλησία του Χριστού είναι ο Αντίχριστος Σιωνισμός. Οι Σιωνισταί Εβραίοι κινούν τα νήματα της "Ενώσεως των Εκκλησιών". Και ονομάζουν Εκκλησίες όλες τις Πλάνες, ενώ είναι γνωστό, ότι μόνο ΜΙΑ είναι η Εκκλησία. Είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία, ή όπως διατυπώνεται στο Σύμβολο της Πίστεως, που συντάξανε οι Άγιοι Πατέρες μας στις Οικουμενικές Συνόδους, είναι η ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Μία είναι η Εκκλησία, όπως ήτανε τότε, τον καιρό των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων. Οι Πλάνες και οι Αιρέσεις δεν μπορούν να ονομασθούν Εκκλησία. Ο Αρειανισμός δεν μπόρεσε να σταθή σαν Εκκλησία. Ο Παπισμός αυτοαποκαλείται εκκλησία, μα Εκκλησία δεν είναι, είναι Αίρεσις, Κοσμικό κατασκεύασμα, Πλάνη.

Και τώρα τι μας λένε οι Οικουμενισταί, οι "ενωτικοί"; Μας λένε να ενωθούμε. Με ποιους παρακαλώ; Με τους Βλάφημους Αιρετικούς, με τους Αντίχριστους; Να ενώσωμε την αλήθεια του Χριστού με το ψέμα του Διαβόλου;

Ναί! αυτό θέλουνε, να φύγωμε από την Αλήθεια, να φύγωμε από το Φως, να συνταυτιστούμε στο χάος, στην ασυναρτησία, στο ψέμα των Αιρέσεων. Αυτό θέλουνε, να χάσωμε την Πίστι, ώστε έτσι μ' ευκολία να πέσωμε στην πλάνη του Διαβόλου, στην παγίδα του Αντιχρίστου.

Τα αρρωστημένα αποστήματα θέλουν να μπουν στο υγιές σώμα της Εκκλησίας. Και γύρω από αυτή την απάτη, γίνονται υποκρισίες αγάπης, θεατρινισμοί, φιλήματα ποδιών. (Το 1976 ο πάπας φίλησε τα πόδια του Πατριαρχικού εκπροσώπου Μελίτωνος).

Μα η αλήθεια του Χριστού δεν υπηρετείται με τέτοιες υποκρισίες. Θα ήταν ειλικρινής ο πάπας αντ' αυτού αν έλεγε, ότι καταδικάζει τις παπικές κακοδοξίες. Εν τούτοις διατηρεί και το "αλάθητο" και το "Φιλιόκβε" και την Ουνία.

Έχει ξεσκεπασθή, όμως, πια το προσωπείο του Οικουμενισμού. Ξέρομε, ότι οι πρώτοι και κύριοι στυλοβάτες του, είναι οι Εβραιομασώνοι. Σκοτεινές δυνάμεις του Διεθνούς Σιωνισμού βρήκαν τον Οικουμενισμό σαν το πιο κατάλληλο μέσο να εξοντώσουν, όπως άδικα ελπίζουν, την Ορθόδοξο Εκκλησία. Σκοπός τους είναι να φύγη από την μέση ο Χριστός, ο Αληθινός Θεός, ο Οποίος δίνει την Σωτηρία του κόσμου. Επιδιώκουν να μην αναφέρεται, τελικά, πουθενά τ' όνομα του Χριστού. Επιδιώκουν μια πανθρησκεία, ένα συνονθύλευμα όλων των κακοδοξιών, όλων των αιρέσεων. Επιδιώκει ο Οικουμενισμός, κοσμική κι' όχι Χριστιανική αγάπη. Εγκαταλείψτε τον Χριστό! μας λένε μ' άλλα λόγια οι Οικουμενισταί, για να είμαστε αγαπημένοι!

Η φοβερή τούτη Παναίρεσις του Οικουμενισμού οδηγεί τους Ορθοδόξους, που πέφτουν στην πλάνη του, έξω από την Εκκλησία, στην απώλεια. Εκεί, που θέλει και ο Σατανάς.

Ο Οικουμενισμός λοιπόν, είναι ο δόλιος πρόδρομος του Αντιχρίστου στις μέρες μας. Για τους αντίχριστους σκοπούς του έχουν εργασθή και δουλεύουν, ακατάπαυστα, επιτελεία σκοτεινών δυνάμεων, Σιωνισταί και Μασώνοι.

Τελικός σκοπός του Σιωνισμού είναι να γίνη μια Πανθρησκεία, στην οποία βέβαια αρχηγός δεν θα είναι ο Χριστός, αλλά ο Αντίχριστος!

Απόσπασμα από το βιβλίο "Ο Αντίχριστος" του Αρχιμ. Χαραλάμπους Δ. Βασιλόπουλου, [3].

«Ο Οικουμενισμός είναι αίρεση! Αυτό είναι ξεκάθαρο. Πιο συγκεκριμένα, είναι η αίρεση των αιρέσεων», [2],

«ο αναγινώσκων νοείτω», Ματθ. κδ' 15,

«πας ο παραβαίνων και μη μένων εν τη διδαχή του Χριστού Θεόν ουκ έχει· ο μένων εν τη διδαχή του Χριστού, ούτος και τον Πατέρα και τον Υιόν έχει. Ει τις έρχεται προς υμάς και ταύτην την διδαχήν ού φέρει, μη λαμβάνετε αυτόν εις οικίαν, και χαίρειν αυτώ μη λέγετε· ο γαρ λέγων αυτώ χαίρειν κοινωνεί τοις έργοις αυτού τοις πονηροίς», Β’ Ιωαν. 9-11,

«αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού, ειδώς ότι εξέστραπται ο τοιούτος και αμαρτάνει ών αυτοκατάκριτος», Τιτ. γ’ 10-11,

«μη συγκοινωνείτε τοις έργοις τοις ακάρποις του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε», Εφεσ. ε’ 11

«φθείρουσιν ήθη χρηστά ομιλίαι κακαί», Α’ Κορ. ιε’ 33,

«Μή γίνεσθε ετεροζυγούντες απίστοις· τις γαρ μετοχή δικαιοσύνη και ανομία; τις δε κοινωνία φωτί προς σκότος; τις δε συμφώνησις Χριστού προς Βελίαλ; ή τις μερίς πιστώ μετά απίστου;», Β’ Κορ. στ’ 14-15.

Και εσείς πλανεμένοι, έχετε συμφωνήσει να παραδόσετε την Ορθοδοξία στα χέρια του Πάπα (και περιμένετε απλώς τον κατάλληλο χρόνο);

Στα Εισόδια της Θεοτόκου ψέλνουμε:

"ταις ικεσίαις Σου Αγνή, ελευθέρωσον ημάς, εκ των παγίδων του εχθρού, και πάσης αιρέσεως",

στην Μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης παρακαλούμε τον Θεό (στα Στιχηρά του Εσπερινού):

"δεήσεσι ταύτης (της Αγίας Αικατερίνης) ρύσαι ημάς, ο Θεός εκ των αιρέσεων".

Με τι στόμα ψέλνετε αυτά τα λόγια στον Θεό, αιρεσιάρχες οικουμενιστές, που αντί να αφορίζετε τους αιρετικούς, συγκοινωνείτε (δαιμονικώς θεολογούντες) και φωτογραφίζεσθε (δαιμονικώς χαμογελώντας) μαζί τους;

Τις Κυριακές των Αγίων Πατέρων της Δ' και Ζ' Οικουμενικής Συνόδου ψέλνουμε στο Δοξαστικό:

"Αποστολικών παραδόσεων ακριβείς φύλακες γεγόνατε Άγιοι Πατέρες".

Ποια Αποστολική παράδοση τηρείτε οικουμενιστές Ιερείς, Αρχιερείς και Πατριάρχες;

Όχι μόνο δεν τηρείτε, αλλά με μανία προσπαθείτε να την καταργήσετε!

Ψεύτες και λωποδύτες και εκμεταλευτές του Ποιμνίου του Θεού! Πως δεν φοβάστε μην πέσει κεραυνός και σας κατακάψει υποκριτές που δεν υστερείτε σε τίποτα των Φαρισαίων της εποχής του Κυρίου;

"Τη δυνάμει των λόγων των Θεϊκών, καθελών τας αιρέσεις τας ζοφεράς",
"αιρετικών δε, τα απύλωτα στόματα, τη λαμπρότητι, των σών λόγων ενέφραξας",
ψάλλουμε στον Όρθρο της 1ης Ιανουαρίου αναφερόμενοι στον Μέγα Βασίλειο.

Οι Άγιοι έφραξαν τα βρωμερά και βλάσφημα στόματα των αιρετικών,

και οι Οικουμενιστές-"Ορθόδοξοι" τα άνοιξαν!

Μα πρέπει, λένε οι Οικουμενιστές Αρχιεπίσκοποι και Πατριάρχες να κάνουμε "διαχριστιανικούς" διαλόγους ώστε να τους κηρύξουμε την ορθή πίστη!

Βρωμεροί! Ποια πίστη κηρύττετε άπιστοι;

Εσείς Ορθόδοξοι Αρχιερείς και Πατριάρχες να κοιτάτε το Ποίμνιό σας και μόνο, ως οφείλετε, και να σταματήσετε τους "Διαχριστιανικούς" διαλόγους και τις δαιμονικές θεολογίες, λέει ο Κύριος!

Για τον Αιρεσιάρχη Πάπα και τους Καθολικούς και τους Προτεστάντες και πάντες τους Αιρετικούς, να τους αγοράσετε τα βιβλία των Αγίων της Εκκλησίας μας, που αναπτύσσουν εν Πνεύματι Αγίω την Ορθή Θεολογία της Εκκλησίας μας.

Είστε μεγαλύτεροι εσείς από τους Θεοφόρους Πατέρες της Εκκλησίας μας;

"εί Μωϋσέως και των Προφητών ουκ ακούουσιν, ουδέ εάν τις εκ νεκρών αναστή πεισθήσονται", Λουκ. ιστ' 31.

Φεύγετε τους Παπικούς, τους Καθολικούς τους Προτεστάντες και τους κάθε λογής Διαβόλους! Αφού δεν πείθονται με τα λόγια των Αγίων μας, δεν πρόκειται να αφήσουν τις κακοδοξίες τους οι Θεομάχοι, και αν ακόμη αιρετικός αναστηθεί και τους διηγηθεί τα μαρτύρια της κολάσεως!

45ος Κανών Αγίων Αποστόλων

"Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος ή Διάκονος αιρετικοίς συνευξάμενος, μόνον, αφοριζέσθω, εί δε επέτρεψεν αυτοίς, ώς κληρικοίς ενεργήσαί τι, καθαιρείσθω", [1]

65ος Κανών Αγίων Αποστόλων

"Ει τις κληρικός, ή λαϊκός εισέλθοι εις συναγωγήν Ιουδαίων, ή αιρετικών προσεύξασθαι και καθαιρέσθω και αφοριζέσθω", [1]

33ος Κανών Λαοδικίας

"Ότι ού δεί αιρετικοίς ή σχισματικοίς συνεύχεσθαι", [1]

Μετανοείστε αιρετικοί διότι έρχεται η οργή του Θεού επί τους υιούς της απειθίας.

Το Άγιον Πνεύμα

[Επιστροφή]

4 Ιανουαρίου 2002


Αναφορές

[1] Πηδάλιο, έκδοσις Αλ. & Ε. Παπαδημητρίου, Λυκούργου 10 - Αθήναι, 1982.

[2] An open letter to Patriarch Ilia II of Georghia (from the Brotherhood of the Monastery of Saint Shio of Mghvime), 1997.

[3] Αρχιμ. Χαραλάμπους Δ. Βασιλόπουλου, Προηγουμένου της Ιεράς Μονής Πετράκη, "Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ", Έκδοσις 5η, Εκδόσεις "Ορθόδοξου Τύπου", Κάνιγγος 10, Αθήνα 1988.

πηγή: https://agrino.org/orthodoxy/gr/ecumenism.htm