Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΣΤΟ FLASH

ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΜΑΥΡΙΔΗ:

   

     Είμαστε κατά του παπισμού και κατά όλων των αιρέσεων, οποιονδήποτε (αιρέσεων) και κατά της Παγκοσμιοποιήσεως - τέρμα κόκκινη γραμμή!


Αλλά και:

ΜΗΤΡ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ!

...αυτά τα ξανοίγματα τα κάνομε για φιλανθρωπικούς... κοινωνικούς και ειρηνικούς σκοπούς...!

 


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

 

πολυμέσα  

     Διάφορα                                   περιεχόμενα  

κεντρική