Ποιά είναι η "πόλις η μεγάλη" της Αποκάλυψης του Ιωάννου, που θα καταστραφεί από τους αφοσιωμένους στον Αντίχριστο 10 ηγεμόνες, λίγο πριν αυτός κυβερνήσει;

Ακουστική επισήμανση...

Ελλάς ή Αλλοίμονο;
 

Ελλάς - Ελλάς η μεγάλη πόλη...

        «A lass - a lass», ακούγεται στο βίντεο. Δηλ. «αλλοίμονο - αλλοίμονο» είναι η κραυγή των ανθρώπων που παρακολουθούν την καταστροφή της πόλης της μεγάλης: «και έβαλαν χώμα πάνω στα κεφάλια τους και κραύγαζαν με κλάματα και πένθος, λέγοντας. Αλλοίμονο - αλλοίμονο η πόλις η μεγάλη»... (Αποκάλυψη ΙΗ:19)  

   Ακουστικά το «A lass - Α lass»  είναι ίδιο με το «Ελλάς - Ελλάς» αλλά αντίθετου νοήματος. Ο διπλασιασμός του "αλλοίμονο" δείχνει επίταση της συμφοράς, ενώ ο διπλασιασμός του ονόματος της χώρας που έδωσε (κατά φυσικό τρόπο) τον πολιτισμό, σημαίνει και την επέκταση του πολιτισμού αυτού σε παγκόσμια κλίμακα, με κέντρο τώρα την "μεγάλη πόλη" Αμερική! Και στην Παλιά Διαθήκη ο διπλασιασμός, από τον Θεό, του Α στο όνομα του ΑΒΡΑΜ έδωσε το όνομα ΑΒΡΑΑΜ για να προδηλώνει την μεγάλη αύξηση των απογόνων του.  

        Ελλάς - Ελλάς η πόλη η μεγάλη, γιατί υπάρχει και το κέντρο, η (μικρή) Ελλάς, που έδωσε τον πολιτισμό της στην "μεγάλη πόλη" και την ανθρωπότητα όλη!

        Η Νέα Τάξη, στην εποχή της οποίας ζούμε μετά το 1990 περίπου, υποσκάπτοντας από μέσα και απ' έξω, επιδιώκει (αλλοίμονο) την καταστροφή της Ελλάδας, και όλου του πολιτισμού (δύο φορές αλλοίμονο). Κάτι πήγε στραβά, γιατί όπως είπε επίσημα ο πρόεδρος Μπους (ο πρεσβύτερος) στην Ελληνική Βουλή (18 Ιουλίου 1991), η Αμερική ακολούθησε τα ιδανικά της αρχαίας Ελλάδας. «Δεν υπάρχουν δύο στοιχεία στον κόσμο που να προσεγγίζουν περισσότερο μεταξύ τους από το Ελληνικό και το Αμερικανικό στοιχείο».            

       Αλλά έπρεπε η Αμερική να διδαχθεί από την ιστορία, και να μην διαλέξει τον δρόμο που πήρε και καταστράφηκε η αρχαία Αθήνα όταν αυτή θεώρησε σπουδαιότερη την βίαιη επικράτησή της πάνω στη Σπάρτη και τις άλλες Ελληνικές πόλεις, από το να είναι κέντρο των επιστημών και της δημοκρατίας. Θεομηνίες και ήττες κατέστρεψαν την πολιτισμική δόξα της Αθήνας, γιατί και τότε δρούσε ο πνευματικός νόμος που δρα πάντα, επειδή ο Θεός είναι αιώνιος.

   Έτσι ο Πελοποννησιακός πόλεμος προειδοποιεί, όπως και ο Τρωικός που είδαμε στο «Χιλιάρμενο», για την άσχημη εξέλιξη των γεγονότων της εποχής μας.

    Πρώτα όμως έρχεται η μερική καταστροφή του τρίτου παγκοσμίου πολέμου και μετά επί του τελικού Αντιχρίστου η ολοκληρωτική της Αμερικής, η οποία βεβαιώνεται και από το πνεύμα της προφητείας, που είναι και το σπουδαιότερο.

Δείτε περισσότερα στην Αποκάλυψη: https://www.imdleo.gr/apocalypse/ap/apoc.html

το κείμενο σε εκτυπώσιμο αρχείο

 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

 

πολυμέσα       Διάφορα    νεότερα πολυμέσα

περιεχόμενα   κεντρική