Το συγκρότημα των Green Day και οι αποκρυφιστές:

Τι μηνύματα περνάνε μέσα από το official video του συγκροτήματος

για το 2012, και... τους Ολυμπιακούς αγώνες!

σχετικό: BLACKJACK

 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Π Ρ Ο Φ Η Τ Ε Ι Ε Σ  Ν Ε Α  Τ Α Ξ Η  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Ε Μ Ε Ι Σ

περιεχόμενα 

+ + + + + + + + + + +

Πολυμέσα