Η εξάπλωση της ραδιενέργειας από το Τσέρνομπιλ:

    Αφορά το Καίσιο 137, και είναι από τη Γαλλική IRSN. Από την κίνηση του ραδιενεργού νέφους αποδεικνύεται καλύτερα το θαύμα της χαμηλής ακτινοβολίας στην πόλη που ήταν εγγύτερα στο Τσερνομπίλ. Διότι πρώτα προχώρησε προς το Βορρά το ραδιενεργό σύννεφο.

 2011         περιεχόμενα